Српски  Magyar 

Јавни увид у Захтев за давање сагласности на Одлуку о цени топлотне енергије за снабдевање крајњих купаца за грејну сезону 2023/2024. годину

На основу члана 28. Закона о комуналним делатностима ( Сл. гласник РС, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018) , члана 67. став 1, тачка 25. Статута Општине Србобран ("Сл. лист Општине Србобран“, број 4/2019, 20/2019 и 6/2022) и Уредбе о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом (Сл. гласник РС бр. 63/2015), Општинска управа Србобран поставља на увид Захтев за давање сагласности ЈКП "Градитељ" Србобран" број: 1406/2023-2.1 од 07.08.2023. године на Одлуку о цени топлотне енергије број: 1406/2023-2 од 07.08.2023. године Надзорног одбора ЈКП "Градитељ" Србобран, у поступку исходовања сагласности на утврђивање цена испоруке топлотне енергије, на огласној табли у седишту јединице локалне самоуправе као и преко званичног сајта општине Србобран (www.srbobran.rs).

Јавни увид траје 15 дана, од 27.09.2023. до 11.10.2023. године до 15.00 часова а грађани могу предати своје примедбе, предлоге и сугестије на писарницу Општинске управе Србобран (Трг слободе бр.4, соба број 2) у писаној форми, у наведеном року.