Српски  Magyar 

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Данијела Вујачић – дипломирани прaвник

  • СРБОБРАН, Трг слободе 2
  • телефон: 021/731-773, 021/730-080
  • e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Одељење за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине: непосредно спроводи прописе општине као и одредбе републичких закона и других прописа чије је извршење поверено општини у областима: урбанистичког планирања и уређења простора и насеља, врши послове грађевинске инспекције, врши послове који се односе на уређење развој и обављање комуналних делатности, врши инспекцијски надзор обављања комуналних делатности, контролу радног времена угоститељских објеката, контролу обезбеђења услова за држање домаћих животиња, одржавање зелених површина, контролу постављања и уклањања привремених објеката на јавним површинама и на неизграђеном  грађевинском земљишту као и спровођења мера у циљу поштовања одредаба о комуналном реду, обавља послове везане за очување и заштиту животне средине, као и послове везане за заштиту земљишта и утврђивање уређења ерозивних подручја, послове заштите у случају елементарних непогода, заштиту пољопривредног земљишта, усева, засада и атарских путева, имовинско правне послове који се односе на заштиту, очување и евиденцију непокретности општине, управљање, коришћење и располагање непокретностима општине, промет земљишта и зграда, доделе грађевинског земљишта, управљање, уређивање и коришћење грађевинског земљишта као и друге послове везане  за грађевинско земљиште, послове везане за стамбену изградњу и односима са скупштинама станара, одржавање стамбених зграда, исељење бесправно усељених лица, издавање у закуп станова којим располаже општина, контролу одржавања и коришћења локалних и некатегорисаних путева, превоз путника у линијском саобраћају и ван линијски превоз (такси превоз) организацију саобраћаја, надзор над радом предузећа за превоз путника приградског саобраћаја.

У оквиру Одељења за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине организована је  Служба заштите и надзора.