Српски  Magyar 
Општина Србобран се налази у Војводини (Србија), и заузима средишњи део Бачке на површини од 284 квадратна километра. Општину чине 3 насеља: Србобран, Турија и Надаљ. Србобран као град, највеће је и најбројније насеље истоимене општине. Турија и Надаљ су сеоска насеља.
Већим делом град лежи на левој, а мањим на десној обали Великог бачког канала. Са севера и истока опасан је меандром речице Криваје која се нешто источније од Србобрана улива у Велики бачки канал.

Географски положај Србобрана је веома повољан. Сем воденог пута Великим бачким каналом којим је преко Дунава и Тисе повезан са светским воденим путевима, кроз њега пролазе и два веома значајна сувоземна пута која се укрштају у самом центру града. Меридијанског правца је Интернационални пут који повезује југ са севером наше земље, односно средњу и јужну Европу. Упоредничког правца је пут који повезује Подунавље са Потисјем. Исти, упореднички правац, покрај јужне ивице насеља има и железничка пруга Сомбор-Бечеј.
Овако повољан географски положај и близина главног града Војводине Новог Сада, утицала су да се Србобран развије у једно од већих насеља у Војводини.
 
Центар општине је град Србобран. Општина Србобран се састоји од 3 насеља. 
 
По подацима из 2011. године у општини је живело 16,317 становника, а природни прираштај је 2017. износио -8.5%.
Према подацима истраживања о регистрованој запослености заснованог на комбиновању података Централног регистра обавезног социјалног осигурања и Статистичког пословног регистра број запослених у општини у 2017. години износио је 3.022 људи.
У општини се налази 4 основних и 1 средња школа.
 
Општина Србобран је раскршће путева у пољопривредном подручју с трговином, угоститељством и индустријским погонима. На теренима канала и пољопривредном земљишту развијен је лов и риболов.

По попису становништва из 2011. године општина Србобран има 16,317 становника, српске националности (65.63%),  мађарске националности (20.76 %) и остали (13.61%).