Српски  Magyar 

Расписан тендер за Регионални центар за управљање отпадом

Делегација ЕУ у Србији расписала је тендер за пројектовање и изградњу Регионалног центра за управљање отпадом у Новом Саду. Регионални центар за управљање отпадом у Новом Саду укључује санитарну депонију капацитета приближно 1.209.000 метара кубних, као и пројектовање и изградњу две трансфер станице са свим неопходним зградама и опремом у општинама Врбас и Бачка Паланка.

Регионални центар за управљање отпадом, осим Новог Сада, обухватаће и општине Србобран, Врбас, Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ и Темерин. Рок за пријаву на тендер је 05. септембар. Како је раније најављивано, овај Регионални центар, требало би да почне да ради 2026. године. Систем регионалног управљања отпадом подразумева да се свим домаћинствима и привреди омогући примарна селекција отпада обезбеђивањем по две канте или контејнера за "суви" и "мокри" отпад. У "суви" отпад спадају пластика, папир, картон и сличне материје које се могу рециклирати, док "мокри" чини биоразградиви отпад. Уз ове две, биће омогућена и посебна сепарација стакла.

Осим тога, све општине морају да изграде рециклажна дворишта, Нови Сад чак три, где грађани сами могу да одложе све врсте отпада на посебно одређене површине. Две трансфер станице су такође предвиђене и налазиће се у Бачкој Паланци и Врбасу, а из њих ће се прикупљени отпад из околине одвозити на регионалну депонију у Новом Саду.

Сама регионална депонија требало би да има линију за секундарну сепарацију отпада, а потом и компостилиште за "зелени отпад", а на крају и механичко-биолошки третман и биосушење, док се већ гради рециклажно двориште за грађевински отпад. С друге стране, депонија би на тржиште изнела гориво (за цементаре), рециклирани метал, стакло, пластику и папир, компост. Град Нови Сад и седам околних општина заједнички су крајем прошле године основалил ново јавно-комунално предузеће, чији ће посао бити да управља будућом регионалном депонијом