Српски  Magyar 

folder Службени лист - 2019. година

pdf Hivatalos Lap 02/2019
pdf Hivatalos Lap 01
pdf Регистар објављених прописа у 2019. години
pdf Службени лист број 21
pdf Службени лист број 20
pdf Службени лист број 19
pdf Службени лист број 18
pdf Службени лист број 17
pdf Службени лист број 16
pdf Службени лист број 15
pdf Службени лист број 14
pdf Службени лист број 13
pdf Службени лист број 12
pdf Службени лист број 11 и прилози
pdf Службени лист број 10
pdf Службени лист број 9
pdf Службени лист број 8
pdf Службени лист број 7
pdf Службени лист број 6
pdf Службени лист број 5
pdf Службени лист број 4 (у прилогу: Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Србобран)
pdf Службени лист број 3
pdf Службени лист број 2
pdf Службени лист број 1